“Dopóki ktoś nie umiłował zwierzęcia, część jego duszy pozostaje nieobudzona” – Anatole France
 

Adoptuj PSA

 

Adoptuj KOTA